25 jan 2021

Al is het maar kort, je ziet het

Al is het maar kort, je ziet het

 

Hij was een drukke peuter, zoals ze dat noemen. Fladderde van het een naar het ander en kwam eigenlijk nooit tot spelen. Op een ochtend was ik bij hem thuis en praatte ik even met zijn moeder. Vanuit mijn ooghoek zag ik dat de peuter bij de vormenstoof ging zitten, in alle rust het vierkante blokje bekeek, de vormenstoof pakte en uiterst geconcentreerd het blokje in 1 keer goed in de stoof stopte. De moeder keek me aan en we voelden dezelfde euforie: ‘Hij kan ‘t!’

Waar let jij op bij een kind? Op datgene wat niet goed gaat, of datgene wat wel goed gaat? Haak je in op de momenten dat een kind het niet kan, moeilijk gedrag vertoont of zich van je afwent? Of pak je de momenten dat het oogcontact er wél is, dat het kind initiatief neemt of dat lol in het spelen leidt tot een stap in de ontwikkeling?

Die laatste momenten noemen we de ‘Islets of Normalcy’, vertaald als de eilandjes van normaliteit. Het zijn de momenten dat je bij een kind observeert dat ‘het’ er wel is. Al is het maar kort, je ziet het.
We spraken er van de week over in een intervisiegroep met vakgenoten. Mensen die net als ik werken vanuit het gedachtegoed van Mediërend Leren.

Dit keer hadden we het dus over de Islets of Normalcy: Even dat oogcontact, toch een gesproken woord, de focus op het werk of enthousiasme voor een activiteit. Dit zijn de momenten om op door te bouwen om met het kind de kwaliteiten te gaan versterken.

In mijn werk merk ik dat steeds weer dat vaak de moeilijkheden van een kind meer zichtbaar zijn, waardoor het zoveel meer moeite en energie vraagt om de sterke punten van een kind te achterhalen. Het zijn juist deze eilandjes die handvatten geven om de ontwikkeling op gang te brengen. Zoals zo mooi omschreven in het boek ‘Feuerstein on Autism’: ‘Eilandjes van Normaliteit, hoe zwak, zeldzaam of microscopisch ze ook zijn, getuigen van de latente sterke punten van het kind’.

En wat vind ik het mooi om naar die eilandjes op zoek te gaan, ze te ontdekken en samen met het kind te vergroten tot stukjes land en uiteindelijk in te polderen in het handelen van het kind.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over mediërend leren of wat ik kan betekenen voor jouw kind? Stuur me een mailtje: saskia@bureauslinge.nl. Dan neem ik contact met je op en bespreken we je vraag.

 

Delen: