Mediërend Leren

Om kinderen, pubers en jongvolwassenen te laten groeien in hun ontwikkeling, maak ik gebruik van het gedachtegoed ‘Mediërend Leren’. “Het is mogelijk de sociale, emotionele, cognitieve en verbale ontwikkeling van ieder kind te stimuleren.” Die overtuiging is het uitgangspunt van deze theorie. De basis voor deze manier van werken is gelegd door professor Feuerstein. Ook anderen spelen hierin een grote rol, waaronder Klein, Greenspan en Haywood.

Mediërend Leren is niet zozeer een methodiek, maar een manier om ontwikkel- en leerproces­sen te benaderen. Door het kind in alledaagse situaties vaardigheden aan te bieden, leert hij/zij effectiever en zelfstandiger te denken. En zo stel je het kind in staat om volwaardig mee te draaien in de maatschappij.

Kijk voor meer informatie over Mediërend LerenⓇ op  www.stibco.nl.

Spellen en werkvormen in Mediërend Leren

Bureau Slinge werkt onder meer met het Instrumenteel Verrijkingsprogramma (IVP) van het Feuersteininstituut. Ik zet daarbij allerlei spellen, materialen en werkvormen in die het denken van het kind stimuleren. Ik zorg er daarbij altijd voor dat de begeleiding goed aansluit bij de specifieke behoeftes en situatie van het kind dat ik voor me zie.

LPAD: leerpotentieel

Bureau Slinge is bevoegd om een Learning Propensity Assessment Device (LPAD) af te nemen. Dit is een vorm van dynamisch testen waarmee het leerpotentieel van een kind zichtbaar wordt. De test maakt duidelijk op welke manier jouw kind leert en wat hij of zij nodig heeft om effectiever te kunnen leren. Een LPAD kan een effectief middel zijn om voorafgaand aan het begeleidingstraject in te zetten.

Voor wie?

Vaak wordt mij gevraagd met welke leeftijdsgroep ik werk. Mediërend Leren is niet gebonden aan een leeftijdsgroep en is niet gebonden aan een diagnose of stoornis. In elke levensfase kunnen er vragen ontstaan of problemen zich voordoen waarbij Mediërend Leren een uitkomst kan bieden:

Meer weten over mediërend leren?

Ik organiseer met regelmaat kennismakingsbijeenkomsten over het gedachtegoed. Mail mij als je interesse hebt om deze een keer vrijblijvend te volgen.