Mediërend leren

“Het is mogelijk de sociale, emotionele, cognitieve en verbale ontwikkeling van ieder kind te stimuleren.” Dat is het uitgangspunt van de theorie die is ontwikkeld door de professoren Feuerstein, Klein, Greenspan en Haywoood. Door het kind in alledaagse- en schoolsituaties vaardigheden aan te bieden leert hij/zij effectiever en zelfstandiger te denken om daarmee een (betere) plaats in de maatschappij te verwerven.

Dit gedachtegoed is een belangrijk uitgangspunt voor de werkwijze van Bureau Slinge. We werken daarom onder meer met het Instrumenteel Verrijkingsprogramma (IVP) van het Feuersteininstituut. Tevens zetten we allerlei spellen, divers(e) materiaal en werkvormen in. Eén ding is zeker: we zorgen er voor dat de methodiek goed aansluit bij het kind en zijn of haar specifieke behoefte en situatie.

LPAD: leerpotentieel

Bureau Slinge is bevoegd om een Learning Propensity Assessment Device (LPAD) af te nemen. Dit is een vorm van dynamisch testen waarmee het leerpotentieel van een kind zichtbaar wordt. De test maakt duidelijk op welke manier het kind leert en wat het kind nodig heeft om effectiever te kunnen leren. Een LPAD kan een effectief middel zijn om voorafgaand aan het begeleidingstraject in te zetten.