BureauSlinge_13

Informatie voor professionals in zorg en onderwijs

Heb je een kind in de klas dat, om welke reden dan ook, beperkt wordt in zijn of haar cognitieve ontwikkeling? Of heb je op een andere manier de zorg over een kind en ben je op zoek naar iemand die het kind extra kan ondersteunen om tot leren te komen? Bureau Slinge werkt graag met je samen aan de ontwikkeling van het kind.

Vanuit Bureau Slinge begeleid ik kinderen met (leer)problemen. Bijvoorbeeld kinderen met Downsyndroom, kinderen met een stoornis in het autismespectrum, kinderen die vanwege sociaal-emotionele uitdagingen moeite ervaren met leren. De redenen zijn talrijk, maar er is altijd ruimte voor ontwikkeling. Zeker met een-op-een ondersteuning. Iets wat je in een klas met nog 25 tot 30 kinderen niet altijd kunt bieden. Schakel in dat geval Bureau Slinge in.

Mediërend Leren

Dat elk kind ontwikkelmogelijkheden heeft, is ook het belangrijkste uitgangspunt van Mediërend Leren. Ik pas dit concept sinds ruim tien jaar toe. Het doel is om het denk- en leerproces blijvend te veranderen door gemedieerde leerervaringen aan te bieden.

In gesprek met ouders

Benader Bureau Slinge ook gerust wanneer de relatie met de ouders van een kind moeizaam verloopt, of ernstig verstoord is. Als onafhankelijke partij kan ik in gesprekken een brug vormen tussen jou en de ouders. Vaak helpt dat om beide partijen te laten inzien dat ze beiden, ondanks verschillende inzichten, uiteindelijk het beste met het kind voor hebben.

Meer informatie?

Wil je kennismaken? Een keer sparren?
Mail of bel me dan: Saskia@bureauslinge.nl of 06 – 41 46 72 99.