De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bureau Slinge zal persoonsgegevens van cliënten bewaren, omdat de cliënt gebruik maakt van de diensten van Bureau Slinge.

Bureau Slinge bewaart persoonsgegevens van cliënten in het kader van het uitvoeren van een met de cliënt opgestelde overeenkomst, bestaande uit begeleiding of dagbesteding.

Bureau Slinge bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor de cliënt deze heeft achtergelaten.

De inhoud van gesprekken, verslagen of persoonsgegevens zullen nooit zonder uw toestemming extern gedeeld worden.

Opgeslagen informatie kan op uw verzoek te allen tijde worden ingezien.

Bureau Slinge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Bureau Slinge verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Bureau Slinge.

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar Bureau Slinge is aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Meer weten?

Lees meer over de werkwijze van Bureau Slinge of neem contact op met Saskia Ruven.