Werkwijze

Bureau Slinge weet als geen ander dat je over en weer een vertrouwensband moet opbouwen. Ons eerste gesprek is altijd een (gratis) intakegesprek om elkaar beter te leren kennen, de hulpvraag in kaart te brengen en te kijken welke begeleiding het best past bij de situatie van jouw kind.

Op dat moment bekijken we ook of het wenselijk is om een (leerpotentieel)onderzoek af te nemen. Het traject start aan de hand van een begeleidingsplan waarin heldere en haalbare doelen worden geformuleerd. Uiteraard overleggen we dit met de ouders, het kind en/of andere betrokkenen. Overigens moet je dit plan zien als een leidraad en zeker niet als vaststaand feit. Gedurende het traject evalueren we regelmatig en stellen het waar nodig bij. Alles staat namelijk in het teken van een optimaal resultaat.