BureauSlinge_15

Werkwijze Bureau Slinge

Bureau Slinge weet als geen ander dat je over en weer een vertrouwensband moet opbouwen met een kind. Daarom is ons eerste gesprek altijd een (gratis) intakegesprek met jou en jouw kind om elkaar beter te leren kennen. In dit gesprek brengen we de hulpvraag in kaart en kijken we welke begeleiding het best past bij de situatie van jouw kind. Met het gedachtegoed van Mediërend Leren bereik ik mooie resultaten bij elk kind.

Op dat moment bekijken we ook of het wenselijk is om een (leerpotentieel)onderzoek af te nemen. Bureau Slinge is hiertoe bevoegd of kent de wegen naar de juiste plek.

Het traject start aan de hand van een begeleidingsplan waarin heldere en haalbare doelen worden geformuleerd. Uiteraard overleggen we dit met de ouders, het kind en/of andere betrokkenen. Overigens moet je dit plan zien als een leidraad en zeker niet als vaststaand feit. Gedurende het traject evalueren we regelmatig en stellen het waar nodig bij. Alles staat namelijk in het teken van een optimaal resultaat.

Vergoeding?

In enkele gevallen wordt een traject bij Bureau Slinge vergoed via PGB. Bureau Slinge helpt je daarin de juiste weg te bewandelen.

Een eerste kennismaking plannen?