Bureau Slinge

Heeft jouw kind hinder van allerlei prikkels en daardoor moeite met concentratie? Wordt jouw kind weggehouden van een reguliere school, alleen vanwege ADHD? Vindt jouw kind het lastig dagelijkse situaties op de juiste waarde te schatten? Waar de wereld helaas (te) vaak denkt in onmogelijkheden en bedreigingen, gaat Bureau Slinge uit van kansen en mogelijkheden. We geloven dat ieder mens kan en wil leren om zich verder te ontwikkelen. Daarom brengen we graag de kwaliteiten van jouw kind en onze ondersteuning bij elkaar in één succesformule: samen werken we aan ontwikkeling!

Saskia Ruven

Ik ben Saskia Ruven, oprichter en eigenaar van Bureau Slinge. Ik heb in verschillende banen gewerkt met kinderen, pubers en jong volwassenen. Graag pakte ik dan de handschoen op om kinderen te betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Na de geboorte van ons tweede kind, een zoon met Down Syndroom, werd ik op een hele andere, persoonlijke manier geconfronteerd met ontwikkeling. Het zette me op het spoor weer te gaan studeren om jongeren te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Een HBO Master Special Education Needs, een opleiding Mediërend Leren en een Post HBO-opleiding Jongerencoach. Dit vormt het fundament onder en bepaalt de koers van Bureau Slinge.