BureauSlinge_blokje

Informatie voor ouders over begeleiding vanuit Bureau Slinge

Waarschijnlijk bezoek je deze pagina omdat jouw kind niet goed in zijn vel zit. Of het nu gaat om een tijdelijke hobbel of een ingrijpender (leer)probleem, vanuit Bureau Slinge begeleid ik kinderen, pubers en jongvolwassenen in hun ontwikkeling. Ik geef hen de handvatten om informatie beter te leren verwerken en zelfverzekerder in het leven te staan.

Ieder kind is uniek en kent zijn eigen uitdagingen. Mogelijk is je kind een puber die moeite heeft met concentratie en ineens allemaal onvoldoendes haalt. Of wellicht zit je kind al tijden thuis omdat het op school niet meer gaat. Misschien heeft jouw kind een aandoening of beperking waardoor leren niet vanzelfsprekend is.

Ik ga graag met jouw kind aan het werk om te weten te komen wat hem/haar afremt in de ontwikkeling. Vervolgens stem ik mijn begeleiding af op de unieke kwaliteiten, mogelijkheden en interesses. Daarbij hanteer ik het gedachtegoed van Mediërend Leren.

Geloof in eigen kunnen

Een leerprobleem hoeft niet op zichzelf te staan. Diep inwendig kunnen zich nog hele andere problemen verborgen houden. Kinderen en jongeren lopen immers rond met allerlei gedachten, overtuigingen en onbeantwoorde vragen. Die kunnen een rem zetten op hun ontwikkeling en gevoel van eigenwaarde. Ik ben van mening dat je het één niet los kunt zien van het ander. Daarom benader ik de vraag dan ook vanuit diverse invalshoeken. Het doel is dat jouw kind meer geloof krijgt in eigen kunnen en inzichten krijgt die hij structureel kan inzetten.

Afstemming met ouders

Omdat goed contact met de ouders of verzorgers cruciaal is voor de voortgang, maak ik in het begeleidingstraject veel tijd vrij voor terugkoppeling, telefonisch overleg en even bijpraten met de ouders. Dit gaat altijd in overleg met jouw kind, mijn cliënt. Hij of zij blijft centraal staan.

In gesprek met zorg- of onderwijsinstanties

Sta je voor belangrijke keuzes voor je kind? Wil je goed voorbereid een gesprek voeren met school of een zorginstantie? Een gesprek met een onafhankelijk iemand kan een uitkomst zijn of juist een uitlaatklep bieden. Neem daarvoor gerust contact met mij op. Ook als ik je kind niet begeleid, biedt Bureau Slinge de mogelijkheid om in gesprek te gaan.

Herkenbaar?

Lees dan meer over mijn werkwijze, of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking: Saskia@bureauslinge.nl of 06 – 41 46 72 99.