Natuurlijk respecteert Bureau Slinge de privacy van de bezoekers van onze website en dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Lees daarom deze verklaring even goed door! Want dit gaat over uw privacy. We kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we hier graag.

Deze privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd op 7 februari 2019. Wijzigingen vonden plaats vanwege de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens
Alleen gegevens die te maken hebben met het onderzoek en begeleiding van uw kind worden verzameld en verwerkt. Toelichting op de gegevens die bewaard worden:

Algemene gegevens; naam kind, geboortedatum kind, contactgegevens ouders, contactgegevens school.

Zorggegevens; in het belang van de hulpvraag: informatie over de thuissituatie, de ontwikkeling van uw kind, de medische achtergrond van uw kind, de sfeer en persoonlijkheid van uw kind, wensen en verwachtingen van u, uw kind en school. De schoolsituatie en schoolprestaties. Indien van toepassing verslagen van andere hulpverleners, reeds in uw bezit. Tijdens de onderzoeksmomenten en begeleidingsmomenten zal er informatie, die van belang geacht wordt in het kader van de hulpvraag, verzameld worden.

Administratieve gegevens; NAW-gegevens van de ouder(s) en/of verzorgers en e-mailadressen voor het versturen van de verslagen en de facturen.

Beveiliging persoonsgegevens

De persoons- en zorggegevens komen in het persoonlijke digitaal dossier van uw kind te staan.

Persoons- en zorggegevens die Bureau Slinge op papier bewaard, bijvoorbeeld de voorbereiding van de begeleiding, worden in een afgesloten kast bewaard.

In het geval van een datalek, treedt het Protocol Datalek in werking. Dit protocol is op te vragen bij Bureau Slinge.

Toegang tot persoonsgegevens
In overleg met ouders en de cliënt worden documenten met persoonsgegevens met wachtwoord verstuurd.

Het Kantoor Administraties (Burg. Baron van Dedemstraat 1F, 7711 HV Nieuwleusen)draagt zorg  voor de administratieve verplichtingen van Bureau Slinge.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

Om Bureau Slinge een compleet beeld te kunnen geven van uw kind, kunt u op eigen initiatief informatie van derden aanleveren.

Er worden geen persoons- en zorggegevens met derden gedeeld. Op uw initiatief kunt u informatie met derden delen.

Bewaartermijn persoons- en zorggegevens
De persoons- en zorggegevens worden 2 jaar na beëindiging van het begeleidingstraject vernietigd, op de financiële stukken na, die volgens de Belastingwet 7 jaar bewaard moeten worden.

Papieren die persoonlijke gegevens bevatten zullen conform de privacyregelgeving vernietigd worden.

Gebruik van beeld- en geluidopnames en/of foto’s
Met uw schriftelijke toestemming kunnen er beeld- en geluidopnames en/of foto’s gemaakt worden voor:

  • het analyseren van het onderzoek en begeleiding van uw kind
  • voor het gebruik tijdens studiedagen, cursussen of opleidingen om een onderwerp te verduidelijken door een voorbeeld uit de praktijk
  • het analyseren en bespreken met collega mediatoren Mediërend Leren®ten behoeve van het ontwikkelen van een gemeenschappelijk referentiekader.

Intrekken toestemming
Als u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u Bureau Slinge verzoeken deze te wijzigen. U kunt een schriftelijk verzoek met redenen omkleed indienen tot verwijdering van de persoonlijke gegevens uit het dossier van uw kind. Dit formulier is te downloaden in het beveiligde online dossier van uw kind.

U kunt gegeven toestemming voor het gebruik van beeld- en geluidopnamen en/of foto’s altijd en per direct intrekken.

Gebruik cookies
Bureau Slinge gebruikt functionele-, analytische- en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat we bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Klik op deze link voor een toelichting.

Gebruik Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bureau Slinge bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bureau Slinge te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Bureau Slinge heeft Google geen toestemming gegeven om via Bureau Slinge verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Natuurlijk heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar saskia@bureauslinge.nl. We nemen binnen een aantal dagen contact op.

Veilig
Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bureau Slinge maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wanneer u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bureau Slinge verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Bureau Slinge
Bezoekadres
van Sonsbeeckstraat 1
8141 VA Heino

Postadres
Tulpenboom 6
8141 TM Heino
06 – 41 46 72 99
saskia@bureauslinge.nl
www.bureauslinge.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Bureau Slinge behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Kom dus geregeld terug op deze pagina. Dan bent u altijd op de hoogte van de gegevens die wij verzamelen en uw privacy op onze website.