Bureau Slinge

Een diagnose gesteld voor je kind? En dan?

Een verstandelijke beperking, ASS of een andere diagnose? Bureau Slinge biedt de begeleiding die jouw kind nodig heeft om tot optimale ontwikkeling te komen.

Er zijn heel veel diagnoses die een kind kan krijgen, al dan niet na onderzoek. ADHD, ASS, faalangst, hoog-sensitief, dyslectie, hoog-begaafd, verstandelijk beperkt, PTSS, dyscalculie, ADD, enzovoort. Een diagnose kan duidelijkheid geven, begrip kweken en deuren openen voor hulp en ondersteuning. Maar helaas zit er ook een andere kant aan een diagnose.

Veel kinderen met een diagnose worden vereenzelvigd met die diagnose. De stoornis, de problemen, het niet-kunnen en stereotyperende veronderstellingen liggen op de loer. Ook het kind zelf weet vooral wat het niet kan. Bureau Slinge kijkt vooral naar wat het kind wél kan.

Denk in mogelijkheden

Een diagnose zegt lang niet alles over een kind. Elk kind met een bepaalde diagnose blijft zichzelf, met eigen talenten, mogelijkheden, kwaliteiten, persoonlijkheid en de situatie waarin het opgroeit. Het is de taak en de uitdaging van de volwassenen die om een kind heen staan, om op zoek te gaan naar de vraag die het kind heeft en te zoeken naar de juiste begeleiding en ondersteuning. En dit is voor ieder kind in elke situatie anders. Bureau Slinge zoekt naar deze vraag en het antwoord.

Herkenbaar?

Herken je jouw kind in een van de bovenstaande situaties of heb je een andere vraag?
Neem contact op met Saskia Ruven voor een vrijblijvend gesprek.