multiethnic-group-young-students

Herkenbaar?

Je zoon leest steeds slechter nu hij niet meer op school zit. Je dochter blijft aangeven dat ze dingen wil leren nu ze niet meer naar school gaat. Je maakt je zorgen over de cognitieve ontwikkeling van je kind nu school is afgerond. Waarom zou het actieve leren dan eigenlijk stoppen? Achttien+ is er voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking die hun schoolloopbaan hebben afgerond.

Dit doen we

De deelnemers van deze groep komen wekelijks bij elkaar. Ze onderhouden hun kennis van taal en rekenen, gerelateerd aan dagelijkse situaties. Daarnaast komen actuele onderwerpen aan bod die spelen in de wereld om hen heen. Zo blijven ze actief cognitief aan de slag, waardoor ze meer zelfstandig zijn en de wereld beter begrijpen.

Hier gaan we voor

Achttien+ heeft tot doel om:

  • de kennis en cognitieve vaardigheden van de deelnemers te onderhouden en te vergroten;
  • dagelijkse (cognitieve) situaties waar deelnemers tegenaan lopen te bespreken, te achterhalen hoe ze hiermee om kunnen gaan en dit te trainen;
  • deelnemers zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te laten functioneren doordat ze de wereld om hen heem blijven begrijpen.

Wat is cognitieve dagbesteding?

Cognitie is informatie die we door leren en ervaring hebben opgedaan. Binnen Achttien+ gaat het niet om de schoolse kennis en vaardigheden. Het gaat om het denken en leren dat nodig is om zelfstandig te functioneren: het dagdagelijkse leren en denken.

Meer informatie

Neem contact op met Saskia Ruven voor een vrijblijvend gesprek.