07 jul 2021

Het verschil tussen een 3 en een 6,5

Het verschil tussen een 3 en een 6,5

Patrick komt al een tijdje bij mij. Samen werken we aan de talen. Tussen de regels door liet Patrick weten dat wiskunde ook niet helemaal lekker ging. Na hard geleerd te hebben voor een toets met als resultaat een 3, kreeg ik de vraag of ik toch ook met hem naar wiskunde wilde kijken. Natuurlijk!

Patrick en ik hadden twee uurtjes om hem voor te bereiden op zijn herkansing. Al snel merkte ik dat het hier niet over wiskunde ging. Hij begreep wat er gevraagd werd en hoe hij het ging aanpakken. Er zat hem wat anders in de weg.

Informatieverwerking

Het proces van informatieverwerking kent drie fasen. Bij de inputfase wordt informatie waargenomen, ontvangen, verzameld. Denk aan een geur die binnenkomt, het bekijken van een werkblad of een opdracht die iemand krijgt. De verwerking van deze informatie is de tweede fase en gebeurt grotendeels ‘in het hoofd’. Tot slot is er de outputfase waarin de uitkomsten van het denkproces worden verteld, opgeschreven, getekend of anderszins naar buiten komen. Het mooie van het vak wiskunde is dat dit vak je veel vertelt over de inputfase en outputfase. Zo ook bij Patrick.

Nauwkeurig werken

Patrick bleek vooral in de inputfase onnauwkeurig te werken. We hebben samen sommen gemaakt waarbij ik hem erop heb gewezen de opdracht goed te lezen. Op de 3 die een 5 moet zijn, op de vraag die in de som staat, op de x-as en y-as en het werken met een geodriehoek, op de 0 die hij schrijft als een 6 enzovoort.

Ook in de outputfase, wat bij wiskunde het opschrijven van de uitkomst is, was hij niet zorgvuldig genoeg. Daarnaast dacht hij regelmatig een duidelijk antwoord te geven, maar was het dat niet. Samen hebben we gewerkt aan het stap voor stap opschrijven van de rekenstrategie. Om een duidelijke + of – te schrijven, om bij het optellen het tiental niet onder het honderdtal te schrijven, om te controleren of het antwoord ook echt een antwoord op de vraag is en bovenal om te bedenken of de leerkracht het zo begrijpt.

En natuurlijk heb ik hem ook extra uitleg gegeven over wiskunde, maar was het voor Patrick al snel duidelijk dat hij wiskunde gewoon kan. Dat het resultaat vooral afhankelijk is van nauwkeurig werken. Iets dat ik trouwens bij heel veel jongeren tegenkom. Het resultaat mag er zijn: Patrick appte mij bovenstaande foto. Van een 3 naar een 6,5! Wat ben ik trots op deze jongeman!

Meer weten?

Heeft jouw kind ook ondersteuning nodig bij een bepaald vak? Neem voor meer informatie contact op met Saskia Ruven, via 06 – 41 46 72 99 of saskia@bureauslinge.nl.

 

Delen: