Hulp bij Huiswerk

Hulp bij Huiswerk

Het is niets om je voor te schamen. Veel kinderen, jongeren en jong volwassenen krijgen in het basis- en voortgezet onderwijs te maken met een tijdelijke leerachterstand. Bureau Slinge is dan de juiste partner om ze te begeleiden bij het maken van huiswerk en het leren plannen van de werkzaamheden. Tevens zijn we gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking.

Saskia Ruven is onder meer opgeleid tot begeleider Rekenlijn en werkt tevens met Leespraat.

Rekenlijn

Rekenlijn is een rekenmethode die is ontwikkeld voor kinderen met een ontwikkelings­achterstand. Het abstracte rekenen wordt in deze methode in kleine stappen uitgelegd waardoor het rekenen voor kinderen met een ontwikkelings­achterstand behapbaar en vooral ook te begrijpen wordt. Bureau Slinge biedt ondersteuning aan kinderen die deze rekenmethode willen volgen.
Meer informatie

Leespraat

Leespraat is een leesmethode waarbij kinderen via globaalwoorden leren lezen. De interesse voor lezen wordt aangewakkerd en daarna wordt het kind in kleine stappen geleerd om te spellen. Kinderen met een ontwikkelings­achterstand hebben veel baat bij deze leesmethode. Bureau Slinge biedt ondersteuning aan kinderen die deze methode willen volgen.
Meer informatie