Schakelklas

Veel kinderen en jongeren kunnen – om verschillende redenen – geen regulier onderwijs volgen. Leefstijlpraktijk Salland reikt hen en de ouders de helpende hand met de zogenaamde Schakelklas.

In samenwerking met school, gemeente en eventueel andere instanties krijgen de thuiszitters een plek in een kleinschalige groep. Daar wordt vooral gekeken naar hun mogelijkheden en de voorwaarden die ze nodig hebben om tot een optimaal leerresultaat te komen.

Bureau Slinge maakt onderdeel uit van het team dat de Schakelklas draaiende houdt en heeft specifiek de verantwoordelijkheid om Mediërend Leren een plek te geven in het lesprogramma. Heb je vragen over de Schakelklas, schroom dan niet om contact op te nemen.