Samenwerken met ouders

Bij Bureau Slinge staat de vraag van kinderen, jongeren en jong volwassenen centraal. De begeleiding wordt afgestemd op hun kwaliteiten, mogelijkheden en interesses. Door onze ervaring weten we echter ook dat een goed contact met de ouders cruciaal is voor de ontwikkeling.

In het begeleidingstraject maken we daarom veel tijd vrij voor terugkoppeling, telefonisch overleg en even bijpraten met de ouders. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt, want hij/zij blijft centraal staan.

Overigens biedt Bureau Slinge ook de mogelijkheid dat ouders met ons in gesprek gaan zonder dat we bij de begeleiding van hun kind zijn betrokken. Het is namelijk niet voor iedereen eenvoudig om de goede keuze te maken, een gesprek te voeren met zorg- of onderwijsinstanties of je staande te houden in de zorg voor jouw kind. Een gesprek met een onafhankelijk iemand als Saskia Ruven van Bureau Slinge kan een uitkomst zijn of juist een uitlaatklep bieden. Mocht je hierover meer willen weten, neem dan contact op.